Overzichtskaart met 303 geboorteplaatsen van 2207 personen in alle generaties (1 t/m 26)
  behorende bij Kwartierstaat van Floris Jan Karst Diebrink (2002)


 
Cirkelinstellingen:
Grootte:    Kleur:    Vulling: %     zonder markers