Overzichtskaart met 315 geboorteplaatsen van 1861 personen in alle generaties (1 t/m 26)
  behorende bij Kwartierstaat van Floris Jan Karst Diebrink (2002-)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal afbeeldingen van die locatie.