Haza-21

software voor genealogen en historici

Telapas Software
Statenlaan 65
9301 RJ Roden

T (niet beschikbaar)

Haza-21

Haza-21 is een relationeel informatiesysteem voor genealogen en historici. Het programma is gebouwd op een relationele database en bestaat uit drie modulen, die gecombineerd en volledig ge ntegreerd gebruikt kunnen worden: Genealogie, Registratie en Goederen. Deze zijn onderling volledig ge ntegreerd, alsmede via een centrale Thesaurus. Zie de gedetailleerde beschrijvingen van de modulen.

Haza-21 programma

Haza-21 is een database-programma, waarbij uw gegevens in tabellen worden opgeslagen. U heeft volledig toegang tot al uw gegevens. Lees Een eerste kennismaking om een indruk te krijgen hoe het programma functioneert.

   Actueel

Haza-21 is een "levend" programma, dat regelmatig wordt verbeterd en uitgebreid. Vaak gebeurt dat naar aanleiding van wensen van de gebruikers.
Klik hier voor een overzicht van de laatste wijzigingen. De nieuwe versies kunnen automatisch worden gedownload en ge nstalleerd met ons live update programma, zie in de rechter kolom de paragraaf "Haza-21 en Internet".

Haza-21 modulen

Haza-21 is een programma voor amateurs en voor professionals. Door de modulaire structuur kunt u een gebruikslicentie op maat voor uw toepassing aanschaffen.
Bij eventuele latere uitbreidingen hoeft u dan slechts het prijsverschil bij te betalen.

   module Genealogie

Hierin kunnen alle relevante gegevens voor genealogisch en historisch onderzoek naar personen en hun onderlinge relaties worden opgeslagen in een relationele database, inclusief de bronvermeldingen. Detailgegevens worden vastgelegd in de vorm van Persoonsvermeldingen; de ruim honderd standaard soorten vermeldingen kunnen desgewenst onbeperkt worden uitgebreid om het programma aan te passen voor specifieke onderzoeken. Vanuit die database kunnen allerlei genealogische overzichten en geneagrammen worden geproduceerd naar beeldscherm, printer, RTF-document of HTML-document. Maar ook een complete website.

   Instap-, Basis- en Plusversie

Deze versies hebben als maxima resp. 2.100, 100.000 en onbeperkt aantal personen (voor februari 2020 was het maximaal 200.000). Het verschil tussen deze drie versies bestaat behalve uit de grotere capaciteit ook uit de uitgebreidere functionaliteit. Zo biedt de basisversie als extra toegang tot o.a de tabellen Persoonsvermeldingen en Gebouwen en de plusversie tot de tabellen Bronnen, Goederenvermeldingen en de Thesaurus.

   module Registratie

Deze module is gemaakt ten behoeve van zowel particulieren als instellingen (zoals historische en heemkundige verenigingen en oudheidkamers).
Bedoeld om vast te leggen wat er in een (familie-)archief, in een bibliotheek en in een museum of depot te vinden is.
Voor het archief en de bibliotheek is er een uitleenadministratie.
Leverbaar als priv versie voor 1 familie-archief en maximaal 200 boeken en objecten per database en als ongelimiteerde versie.

   voor particulieren

De onderdelen familiearchief en (priv -)bibliotheek zijn geschikt voor particulieren. Maar ook kan de registratie van objecten nuttig zijn, denk bijvoorbeeld aan familiebezittingen zoals antiek en juwelen.

   voor instellingen

De onderdelen bibliotheek en museum zijn bij uitstek geschikt voor instellingen. Maar ook kan het archief natuurlijk worden geregistreerd.

   module Goederen

De module Goederen kan uitsluitend worden aageschaft als uitbreiding op de Genealogie plusversie. Dit is een geografisch informatiesysteem, waarin historisch geografische informatie kan worden vastgelegd. Kaarten kunnen eenvoudig worden getekend en vastgelegd als vectorinformatie bij percelen en gebouwen en daarna in vele vormen worden weergegeven.
Te gebruiken bijvoorbeeld voor kadastrale atlassen, veldnamenonderzoek, boerderijenboeken, etc. Maar ook in combinatie met genealogisch onderzoek
Leverbaar als priv versie voor maximaal 2500 percelen per database en als ongelimiteerde versie.

   Profielen

Haza-21 wordt als n programma geleverd met heel veel mogelijkheden. Via het profiel kan de gebruiker het door hem gewenste soort programma kiezen, zonder afgeleid te worden door toch niet gebruikte functies.

Ongeacht uw licentiesleutel kunt u altijd een ander profiel kiezen, terwijl uw rechten (en beperkingen) onveranderd blijven. Dus met een Instap-sleutel mag u toch het Basis- en het Plus-profiel kiezen. Dan ziet u alle mogelijkheden die de Basis- en de Plus-versie bieden, met behoud van de beperkingen van de Instap-versie. Maar ook met een Plus-sleutel, mag u een beperkter profiel kiezen, waardoor het programma er eenvoudiger uitziet.

Haza-21 systeemeisen

Haza-21 is een Windows-programma, geschikt voor PC's met een processorsnelheid van minimaal 1 GHz en Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 of 11.

Haza-21 documentatie

De bij Haza-21 geleverde documentatie wordt geleverd in de vorm van PDF-documenten, die ook direct vanuit het programma zijn te bekijken. De belangrijkste handleidingen zijn ook in boekvorm beschikbaar, zie onder documentatie. Daarnaast kan het programma zelf documentatie over de database genereren.

Haza-21 Forum

Voor de gebruikers van Haza-21 is een forum beschikbaar via Groups.io

Dit forum is bedoeld om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers van Haza-21. En natuurlijk horen wij graag uw opmerkingen over en wensen voor nieuwe functies in Haza-21.
Aanmelden kan rechtstreeks op de website www.groups.io
Of door een mailtje te sturen naar: Haza+subscribe@groups.io

NIEUW

De actuele versie is van 15 juni 2024
In deze versie:
- Uitgebreidere statistieken bij kwartierstaten met kwartieverlies.
- Bij een fotoalbum een optie om bij een foto de nog openstande acties te vermelden.
- Een programma-herstelfunctie waarmee het programma na een calamiteit hersteld kan worden, ook met een verlopen onderhoudscontract. Dit kan alleen bij versies van 15 juni 2024 of later.
- Diverse kleine verbeteringen.
In de vorige versie:
- Twee nieuwe controlelijsten met overzichten van de algemene instellingen en de instellinen van de geopende database.
- Nieuwe webpagina's voor een Register van brieven.
- De import van Exif data uit afbeeldingen is verbeterd.
In recente versies o.a.:
- Nederlandse luchtfoto's als alternatief voor de satellietfoto's van MapBox,
- Webpagina's met historische overzichtskaarten van het bezit per eigenaar.
Zie de nieuwspagina voor de details van deze versie en de wijzigingen in de voorgaande versies.

Haza-21 en Internet

Haza-21 maakt waar mogelijk gebruik van Internet.

   Live update

Via een "live update" programma kunnen nieuwe versies van het programma en documentatie automatisch van Internet worden opgehaald en ge nstalleerd. Waar nodig worden de databases daarbij ook automatisch geconverteerd.

Dit is bij aanschaf van een gebruikslicentie een jaar lang gratis. Daarna kan een onderhoudscontract worden afgesloten. Een onderhoudscontract kan op ieder moment ingaan en geldt dan tot 1 jaar na het begin van de maand volgende op de ingangsdatum. Als een onderhoudscontract niet tijdig wordt verlengd, is het enige gevolg dat er geen nieuwe versies gebruikt kunnen worden. De laatst opgehaalde versie blijft echter voor onbeperkte tijd operationeel.

   Zoeken in archieven

Rechtstreeks vanuit Haza-21 kan in veel archieven worden gezocht naar gegevens van een persoon.
Maar ook kan via Google worden gezocht, waarbij de zoekvraag zo nauwkeurig mogelijk wordt samengesteld; daardoor zal het resultaat veel minder 'ruis' opleveren dan bij handmatige zoekopdrachten.

   Genealogie op de kaart

Rechtstreeks vanuit Haza-21 kunt u uw genealogische gegevens op een topografische kaart presenteren, eventueel met een satellietfoto.
Open hier de handleiding met 41 voorbeelden van alle mogelijkheden.
Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van Open Street View.

   Internetdiensten

Op een eigen Internetserver bieden wij diensten aan die eenvoudig en zonder technische kennis rechtstreeks vanuit Haza-21 zijn te gebruiken. Dit gebeurt op een professionele Domino-server, voor de zekerheid op fysiek verschillende locaties op Internet. Er zijn twee diensten leverbaar: Internet Backup en Website. Met Internet Backup worden uw gegevens en afbeeldingen veilig opgeslagen. Met Website kunt u uw met Haza-21 gegenereerde webpagina's eenvoudig publiceren, naar keuze wel of niet openbaar.

Haza-21 software

Haza-21 is gebaseerd op het door Pointware Automatisering B.V. voor industriële automatisering ontwikkelde programma Flexpoint. Flexpoint kan worden vergeleken met MS Access, maar kan gebruikt worden in combinatie met verschillende database-systemen.

   MS-Jet multi-user database

In deze versie wordt de MS-Jet database gebruikt. Deze database is een standaard MDB-file en is dus - wanneer gewenst - met MS Access 2000 en hoger te benaderen. Deze database is in lokale netwerken door meerdere gebruikers gelijktijdig te gebruiken.

   Relationele database

Er is veel tijd besteed aan de infrastructuur van het programma, de relationele database. Dat heeft geresulteerd in een standaard bediening voor alle handelingen met die database. Vrijwel alle handelingen kunnen naar keuze met de muis of via het toetsenbord worden uitgevoerd. De gebruiker maakt ongemerkt gebruik van de krachtige mogelijkheden van de toegepaste SQL-taal, zonder daar enige kennis van nodig te hebben. Alle mogelijkheden die SQL biedt voor selecties en subselecties kunnen eenvoudig menugestuurd worden benut. Naast een groot aantal standaard selectiefilters biedt Haza-21 de mogelijkheid om zelf op een eenvoudige manier complexe filters samen te stellen. De daaruit gegenereerde SQL-commando's kunnen eventueel door de gebruiker zelf nader worden aangepast.


Hosting: ICT-Hier